Làm việc với

Vietnamese


nội dung kinh doanh


Lương


Thưởng


Thời gian

 

 


Ngày nghỉ


Ví dụ về thanh toán


 

 

 

 

 

 

 

 


người chăm sóc


161,000yen-++ / tháng
*Khác. Trợ cấp ca đêm


3 lần một năm


phụ thuộc vào ca làm việc ( 8h / ngày thực sự làm việc)
1. 7:00 – 16:00
2. 9:00 – 18:00
3. 11:00 – 20:00 
4. 17:30 – 9:00 (Ca đêm)


9 ngày mỗi tháng


một người có con

161,000yen Lương
+9,500 Ca đêm / 5,900yen x 5times
+35,000 Tăng ca , công việc kỳ nghỉ
-30,000 Bảo hiểm xã hội
-5,000 Thuế thu nhập
-7,000 Ăn cơm tại công ty
-21,000 thuế cư trú
142,500yen Tiền mặt

Trợ cấp phụ thuộc: 20.000 yên, trợ cấp nhà ở: 3.000 yên